žmonės, dirbantys valstybės institucijose stengiasi išnaudoti visas įmanomas saviraiškos galimybes, net jei tai yra tai.